Selecteer een pagina

Tijdelijk verhuur

Het tijdelijk verhuren van woningen en woningcomplexen is een specialisme. Woningen die in het kader van stedelijke vernieuwing worden gesloopt of gerenoveerd en straten, woonblokken en flats die in het kader van de herstructurering gedeeltelijk leegstaan betekenen voor eigenaren en beheerders vaak een extra belasting die ten koste gaat van de primaire taken van de organisatie. Ook voor omwonenden is dit een onwenselijke situatie. Door de aantrekkingskracht die dit heeft op ongenode gasten neemt de leefbaarheid af en verminderd het woongenot.

Voor OAK Management is tijdelijke verhuur een hoofdtaak. Met onze dienstverlening bieden en delen we de kennis en ervaring die nodig is voor tijdelijke verhuur en de exploitatie van woningen, straten, flats, woonblokken en woonwijken.

Het gehele traject van tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet kan worden overgenomen. Dit betreft ook het aanvragen en aanleveren van de vergunningen. Dat wil zeggen dat tijdelijke verhuur van woningen vanaf 6 maanden mogelijk is. In overleg met de opdrachtgever kunnen verschillende pakketten worden samengesteld.

  • aanvraag vergunningen
  • controle van de vergunningen
  • zorgen voor tijdelijke huurders
  • afsluiten van tijdelijke huurovereenkomsten
  • incasseren van de huurpenningen
  • zorg voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale controle
  • wijkschouw

Ook in het traject na de tijdelijke verhuur hebben wij verschillende mogelijkheden. Wanneer de vergunningen verlopen of tijdelijke verhuur niet langer een optie is hebben wij passende oplossingen om zonder risico over te gaan op een andere vorm van gebruik.

Met OAK Management houdt u deze flexibiliteit desgewenst tot en met de sloop.

Voor een vrijblijvende afspraak: info@oakmanagement.nl