Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 01 mei 2020.

OAK Management B.V. (hierna: OAK Management) is een expert op het gebied van leegstandbeheer. Jouw privacy is voor OAK Management van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij OAK Management doen met informatie die we over je te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per onderwerp wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van je verkrijgen en voor hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Jouw inschrijving (Werkruimte)

Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van een werkruimte via OAK Management? Dan kun je je op onze website inschrijven. Wij zullen dan contact met je opnemen indien wij een geschikte ruimte voor je hebben gevonden.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres werk;
 • Bedrijfsnaam;
 • Type werkzaamheden;
 • Aanhef (optioneel);
 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats (optioneel);
 • Telefoonnummer privé (optioneel);
 • Telefoonnummer werk;
 • Telefoonnummer mobiel;
 • Overige door jou verstrekte informatie.

Door je in te schrijven, aanvaard je ons aanbod om jou op te hoogte te houden van nieuw beschikbare werkruimten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jou op de hoogte te houden, zoals je hebt verzocht, maar ook om de eventuele overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan te bieden.

Wij bewaren deze informatie, totdat je ons laat weten geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Dit kun je doen door op de link te klikken, die onderaan de e-mail met het aanbod aan werkruimten staat of door een e-mail te sturen of te bellen.

Jouw inschrijving (Woonruimte)

Ben je geïnteresseerd in een tijdelijke woonruimte? Dan kan je je op onze website inschrijven. Wij zullen dan contact met je opnemen, zodra wij een geschikte ruimte voor je hebben gevonden.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • Aanhef;
 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer mobiel;
 • Beroep en naam werkgever;
 • School en naam school;
 • Netto inkomen;
 • Naam persoon met wie je samen zoekt;
 • Plaats waar je woonruimte zoekt;
 • Huisdieren;
 • Kinderen;
 • Overige door jou verstrekte informatie.

Door je in te schrijven, aanvaard je ons aanbod om jou op te hoogte te houden van nieuw beschikbare woonruimten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jou op de hoogte te houden, zoals je hebt verzocht, maar ook om de eventuele overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan te bieden.

Wij bewaren deze informatie, totdat je ons laat weten geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Dit kun je doen door op de link te klikken, die onderaan de e-mail met het aanbod aan woonruimten staat of door een e-mail te sturen of te bellen.

Leegstandbeheer

Bent u de eigenaar van leegstaand vastgoed? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van OAK Management voor het vinden van een tijdelijke invulling van dit leegstaande pand of voor het uitvoeren van controleronden van terreinen en opstallen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuurgegevens;
 • Overige door jou verstrekte informatie.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat u geen gebruik meer wenst te gebruiken van onze diensten. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. i.v.m. de fiscale bewaarplicht).

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over OAK Management, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen of via de mail.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inhoud e-mail;
 • Overige tijdens het telefoongesprek besproken informatie.

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

We werken met bepaalde bedrijven samen, dit zijn:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • Onze hostingpartij;
 • Onze consultants en leveranciers;
 • Onze nieuwsbrief leverancier.

Met deze bedrijven hebben wij, waar nodig, een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Type Bewaartermijn

Google Analytics

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

– we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Https-cookie Maximaal 2 jaar

MailMunch

 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Functioneel Deze cookies worden geplaatst om een unieke ID toe te voegen aan een websitebezoeker, om zo terugkerende apparaten te herkennen. Daarnaast gebruiken wij de cookies van MailMunch om zo de inschrijvingen te verwerken en e-mails te versturen naar die mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Https-cookie Maximaal 1 jaar

SumoMe

 

Sumo Group Inc., Amerika

 

Privacyverklaring

Analytisch / Marketing

De cookies van SumoMe worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

SumoMe is een e-mailmarketing tool waarmee persoonsnamen en e-mailadressen worde opgeslagen voor online marketing doeleinden. De tool biedt ook mogelijk tot het maken van heatmaps en zien waar mensen op klikken en tot hoever zij scrollen voor website optimalisaties.

 

 

Https-cookie Maximaal 1 jaar

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook graag hun privacyverklaringen.

Cookies in- en uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Beveiliging

OAK Management neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van OAK Management persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in dit privacy-beleid

Wanneer onze website of onze wijze van verwerking van jouw gegevens wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

OAK Management
Dr. Kuyperstraat 1 souterrain
2514BA Den Haag

KvK: 61053635

E-mail: info@oakmanagement.nl
Telefoonnummer: 0888006700