Selecteer een pagina

Tijdelijk beheer

Leegstand brengt risico’s met zich mee. De herstructurering van complexen, straten of woonwijken vraagt om een bijzondere benadering. Soms biedt tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet uitkomst en soms is meer flexibiliteit gewenst zonder dat dit ten koste van de zekerheid gaat. Hierbij kan antikraak (leegstandbeheer) een goede en flexibele oplossing bieden. OAK Management beheert uw vastgoed zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.

OAK Management plaatst tijdelijke bewoners in woningen die daar niet alleen wonen maar tegelijkertijd een oogje in het zeil houden. We houden goed contact met de tijdelijke bewoners en instrueren ze om in geval van calamiteiten, dag en nacht, melding te maken bij OAK Management teneinde de leefbaarheid te vergroten. Het houdt krakers buiten de deur, werkt preventief tegen inbraak vandalisme en koperroof. Ook het bevriezen van leidingen en lekkages worden tijdig opgemerkt. Het niet gebruiken van een object kan consequenties hebben voor de verzekering.

Door de flexibiliteit in gebruik en de variëteit in diensten kan OAK Management een compleet pakket aanbieden van tijdelijke verhuur, antikraak (bruikleen), controleronden, groenonderhoud, toezicht en bouwplaats bewaking. Zodoende kan er tot en met de sloop worden geschakeld. Daarnaast zorgen wij voor een duidelijke communicatie richting omwonenden en zorgen wij voor nauw contact met de politie en brandweer.