Selecteer een pagina

Voorwaarden werkruimte

Een bruikleenovereenkomst is op zowel tijdelijke bewoning als bedrijfsmatig gebruik van toepassing en is bedoeld als flexibele oplossing voor zowel een eigenaar als een gebruiker. Het houdt in dat je je voor een kortere termijn in een tijdelijk leegstaand object huisvest met het doel dit te “bewaken” tegen ongenode gasten en onvoorziene omstandigheden als lekkage, vandalisme etc. en dit te melden bij OAK Management.

De bruikleenovereenkomst wordt “om niet” afgesloten, dat wil zeggen, zonder dat er huur in rekening wordt gebracht. Het kan wel zo zijn dat er servicekosten worden doorberekend voor het gebruik van de nutsvoorzieningen.
De bruikleenovereenkomst onderscheidt zich onder andere van een huurovereenkomst doordat deze geen huurbescherming biedt.

Een bruikleennemer dient goed voor het object dat in bruikleen is gegeven te zorgen, zich als goed huisvader te gedragen en dient te zorgen voor het in stand houden van een representatieve staat van het object en het aanwezig houden van de basisvoorzieningen.
Het in bruikleen geven van een object wordt gedaan om tijdelijke leegstand tegen te gaan en te voorkomen. Het is een overbrugging tot er een andere bestemming is gevonden voor het object. Dit kan zijn sloop, renovatie, verhuur, verkoop, ontwikkeling etc.
Het is zodoende dus vaak niet het geval dat een bruikleengever groot onderhoud aan het object gaat uit voeren.

Onze bruikleenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor tijdelijke bewoning wordt een opzegtermijn van 28 dagen in acht genomen. Voor bedrijfsmatig gebruik wordt de minimale opzegtermijn van 14 dagen in acht genomen.

Mocht je interesse hebben in een woning of een bedrijfsruimte op basis van een bruikleenovereenkomst dan hebben we per mail de volgende zaken van de nodig:

Voor tijdelijke werkruimte:

  • kopie inschrijving Kamer van Koophandel
  • kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • kopie aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
  • kopie van een recent zakelijk bankafschrift en/of zakelijke bankpas